برای تو

 
  

شعرهایم کتیبه نمی شوند
پس کتیبه می نویسم
تا شعر شود
برای تو می نویسم پسرم
برای تو پسر پسر پسر پسرم
برای تو می نویسم دخترم
برای تو دختر دختر دختر دخترم
آنقدر کتیبه می نویسم
که روزی تو
خود خود تو
از زیر خروارها گرد و غبار
کشف کنی خط میخی مادر مادر مادر مادرت را
و بدانی که یک نفر
چه قدر
دوستت داشته است
دیر زمانی پیش از آنکه به دنیا بیایی!

نغمه مستشار نظامی

 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 86 بازدید