# پدر

*

    طوطی خانگی نمی خواهد همه عمر در سفر باشدهمدمش را رها کند در باغ.همدم باد در به در باشدگرچه زیباست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید