# لبخند

*

خنده

بخند، خنده سلامِ زبان مشترک استکه در تمام جهان یک نشان مشترک است زمان گفتن آرام دوستت دارمجواب آینه ها یک ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 34 بازدید