چه قدر منتظرت بودم

 

چه قدر منتظرت بودم

چه قدر منتظرم بودی


همیشه در دل من هستی

همیشه تاج سرم بودی


سفر مرا به خودم آورد

سفر مرا به خودم کوچاند


به هر کجا که نظر کردم

تو پیش چشم ترم بودی


چه چیزها که نمی دیدم

چه حرفها که نمی گفتم


چه قدر بغض که می خوردی

چرا که بال و پرم بودی


نه این سفر سفر من نیست

به دوری از تو نمی ارزد


به سمت چشم تو برگشتم

تو مقصد سفرم بودی

 

نغمه مستشارنظامی

/ 0 نظر / 59 بازدید