قبض این ماه پای دفتر شعر

 

در اطاقم به فکر تو هستم

پشت رُل،توی آشپزخانه


تو که هستی که هر کجا باشی

پیش چشم منی درین خانه


با صدای تو ساعت تب دار

صبح از خواب می شود بیدار


با حضور تو اولین مترو

می رسد در سکوت پایانه


شعر را مثل دستبند بهار

بسته ام باز هم به دست دلم


سبز شد باغ زرد تنهایی

نرم شد بال خشک پروانه


قهوه داغ را که هم بزنم

تو میایی کنار شومینه


قبض این ماه پای دفتر شعر

بی خیال حقوق ماهانه


می رسی خسته ،مهربان هستی

با من و خانه ای که منتظر است


می دوم سمت میز آرایش

عطر من کو؟کجاست این شانه؟!


نغمه مستشارنظامی

/ 0 نظر / 46 بازدید