برایم غزل بخوان

Peace-be-with-you-Dear!-5 by vafiehya

فرصت کم است ،ساده برایم غزل بخوان
با من بیا پیاده،برایم غزل بخوان


راهی دراز رفتی و راهی دراز ماند
تا انتهای جاده برایم غزل بخوان


اشک مرا به گوشه دستت بگیر و بعد
با چهره ای گشاده برایم غزل بخوان


تا از شراب شعر تو سرمست تر شوم
امشب به جای باده برایم غزل بخوان


مانند مولوی به سماع دلم بیا 
در رقص، بی اراده برایم غزل بخوان


در مثنوی به اوج و فرودش نمی رسد-
این حس فوق العاده برایم غزل بخوان


-فرصت نبود با تو کمی درد دل کنم
-فرصت که دست داده،برایم غزل بخوان
#
حالا که خانواده من چشمهای توست
در جمع خانواده برایم غزل بخوان


نغمه مستشارنظامی

Peace-be-with-you-Dear!-5 by vafiehya

/ 0 نظر / 336 بازدید