نوازش کلمات

اولین بیت ،دست سردم را،گرمی دست تو نوازش کرد
نرم شد لحن تند ابیاتم،غزلم قصد صلح و سازش کرد

بیت دوم،نشسته بودی و باز آرزوهای سبز و دور و دراز
همزبان با نگاه تو چشمم،بی صدا با خدا نیایش کرد

بیت سوم قدم زنان رفتیم ،از بهاران به ایستگاه خزان
برگ سبزی که تحفه من بود،زیر پای تو رفت و خش حش کرد

چتر داری؟مطابق معمول، عادت دخترانه ای دارم
چتر را جا گذاشتم وقتی،آسمان تو قصد بارش کرد

بیت بعدی و بیت های دگر،عشق، آهستگی،سکوت و سفر
سالها رد شدند و مجلس شعر،از حضور تو طرح پرسش کرد

کی،کجا،چند وقت پیش این زن،با تو همراه و همسفر شده است
همسر شرعی تو شد غزلش؟ کلماتش تو را نوازش کرد؟

با تو هستم،قدم زنان تا صبح،زیر باران چشمهای حسود
یک نفر عطر خنده ما را به نگهبان شب گزارش کرد!

نغمه مستشارنظامی
/ 0 نظر / 56 بازدید