آرامشت را دوست دارد

 

گیسوپریشان چشمهای دلبری دارد
اما برای توست هر افسونگری دارد


وقتی تو می خواهی که او پوشیده تر باشد
گیسوپریشان نیست دیگر ...روسری دارد


گیسوپریشان نیست...رخت و ظرف می شوید
در خانه ات انگیزه های مادری دارد


آرام می گیرد کنار بچه ها هر شب
هر شب هزاران قصه دیو و پری دارد


آرامشت را دوست دارد بی پریشانی
بر شانه موی بسته خاکستری دارد
#
با همسرت مانند یک گل مهربانی کن
چون زن دل از برگ گل نازک تری دارد

 

نغمه مستشارنظامی

 


/ 0 نظر / 52 بازدید