*

عیدتان مبارک

بر چهره عاشقان تبسم می ریخت
بر آتش خشم خصم هیزم می ریخت
از عرش نوای یاعلی می آمد
وقتی که خدا غدیر در خم می ریخت

نغمه مستشارنظامی

عیدتان مبارک

/ 0 نظر / 8 بازدید