. به خودت افتخار کن دختر!


کم نیاورده ای خودت هستی
. به خودت افتخار کن دختر!
مثل زنها صبور و عاشق باش
مثل یک مرد کار کن دختر!

کوچه تاریک، خانه بی لبخند
شهر، دلتنگ... آسمان، بی رنگ
با قراری به رنگ سادگیت
ماه را بی قرار کن دختر!

زن نباشد، بهشت بی معناست
زن نباشد، زمین زمستان است
چادرت را به سر کن و همه را
به بهارت دچار کن دختر!

اشک تو روی موی این شبها
بغض تو در گلوی این شب ها
اقتدا کن به خنده ی خورشید
از غم شب فرار کن دختر!

مثل ابری همیشه در گذرند
مثل ماهی سریع می گذرند
مثل توری به وسعت دریا
لحظه ها را شکار کن دختر!

#نغمه_مستشار_نظامی 
#زن
#شعرزنان
#دخترایرانی_مسلمان

/ 0 نظر / 132 بازدید