افسوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کبوتر تو... نه بی بال و بی پرم... افسوس!

غزال خسته؟ از آن نیز کمترم...افسوس!

نگاه کردی و گفتی دلت غریب کجاست؟
غریب توست! ولی جای دیگرم! افسوس!

میان این همه فانوس راه گم کردم
از آفتاب تو فیضی نمی برم افسوس!

دخیل پنجره فولاد توست دستانم
نشد زیارتت اما میسرم ...افسوس

نشسته ام بنویسم برای تو شعری
ردیف کرده غزل در برابرم (افسوس)!

اگر فقط غزلی...نه اگر فقط بیتی
قبول طبع تو افتد نمی خورم افسوس

نغمه مستشار نظامی

 

 

/ 0 نظر / 129 بازدید