با پیامی پیامکی زنگی

بس که دلواپس تو ام دایم
نگرانم کلافه ات بکنم
آنقدر پا پی ات شوم بروی
دایم الخمر کافه ات بکنم

بس که دلواپسم گمان نکنی
به تو احساس مادری دارم
نه! خطابت نمی کنم پسرم!
به تو احساس بهتری دادم

به تو احساس بهتری دارم
حس پیچک به شاخه های انار
حس یک سرپناه در باران
حس یک بوسه نخستین بار

دایم الخمر کافه چشمت
پشت پلک خمار تو خواب است
نگرانم نباش می مانم
نگرانم...نمی روم از دست!

حس دلشوره مرا کم کن
با پیامی،پیامکی،زنگی
هر زمان که کنار هم هستیم
با نگاهت بگو که دلتنگی

نغمه مستشار نظامی

/ 0 نظر / 44 بازدید